in

Okunması Gereken Feminist Yazarlar

Feminist, kelimesi gün geçtikçe daha çok duyulmaya, konuşulmaya başlayan başlayan bir kavramdır. Peki kimdir bu feministler? Feminist bir kadın eşit haklar ile yaşamayı talep eder ve bu amaç uğruna sokakta, evde, işte ataerkil sistemin getirdiği baskılara karşı çıkan, boyun eğmeyendir. Eril dilin hakim olduğu toplulumuzda sesini yükseltmekten korkmayan, kahkahasını gizlemeyen, ‘bayan’ değil, kadındır. Feminizim, işte, evde, sokakta karşımıza çıktığı gibi  bir ansiklopedi sayfasında, bir matematik teorisinde, bir kimya laboratuvarındaki deney tüpünde de karşımıza çıkabilir.

İşte size, kadınların gücüne güç katan, dayanışmayı sağlamlaştıran, cümleleri ile kadınların sessizliğine ses olan okunması gereken feminist yazar önerileri.

#1 Simone de Beauvoir (1908–1986)

Kadının, sadece doğurganlığı ile var olduğu bir dönemde korkmadan, her seferinde ataerkil sisteme tokat atmayı başarabilen bir kadın olan Simone de Beauvoir, feminizim hareketinde de bilinen ve yazıları ile hareketi güçlendiren feminist bir yazardır.

‘İnsan kadın olarak dünyaya gelmez, zamanla kadın olur.’'

#2 Ingeborg Bachmann (1926–1973)

Avusturya'lı  feminist şair ve yazardır. Genelde Malina isimli kitabı ile anılsa da, şiirlerindeki dil kullanımında da oldukça ustadır. Malina'da ataerkil toplumdaki kadının yerini anlatırken,kitapta feminizim hareketinin de motiflerine de oldukça sık rastlayabilirsiniz.''Neden yalnız bir iki sistem egemenliği ele geçirdi? Alışkanlıklara bu kadar sıkıca tutunuyoruz da onun için. Yasak levhaları, buyruk levhaları olmaksızın düşünmekten korkuyoruz, özgürlükten korkuyoruz. İnsanlar özgürlüğü sevmiyor. Özgürlük nerede boy göstermişse, insanlar onunla bozuşmuştur.Ben, kendim de binlerce kez ihanet etmek zorunda kaldığım özgürlüğü seviyorum. Bu aşağılık dünyada, özgürlüğün sürekli aşağılanışının bir ürünüdür.''

#3 Mary Wollstonecraft (1759-1797)

Aydınlanma Çağı'nın korkusuz, radikal feministi ve kadınların toplumdaki baskılara karşı dayanışma içerisinde olması gerektiğini savunan bir düşünürdür. Evlilik, kadın, ahlak gibi kelimeler üzerine çalışmış ve bu kelimelerin kadınları, esir tutan zincirler olduğuna kanaat getirmiştir. Kadın ve Yurttaş Hakları Bildirisi, Kadın Haklarının Gerekçelendirilmesi gibi eserleri yazmış ve hareketi güçlendiren önemli adımlar atmıştır.

'‘Kadının ufkunu genişleterek güçlendirin aklını; körü körüne itaat sona erecektir; ancak, iktidar her zaman körü körüne itaate ihtiyaç duyduğundandır ki zorbalar ve şehvet düşkünleri, haklı olarak karanlıkta tutmaya çalışırlar kadını; çünkü bunlardan birincisinin tek istediği bir köledir, ikincisinin istediği ise elinde tutacağı bir oyuncak''

#4 Virginia Woolf (1882-1941)

Edebiyatta olduğu kadar feminizim hareketinde de oldukça ses getirmiş bir yazardır. Modernizm akımındaki öncülüğü ilen tanınan Virginia, kadınların eğitim alanında var olmasını savunan düşünceleri ile mücadeleyi güçlendirmiştir. Kendine Ait Bir Oda adı kitabında eşitsizlik üzerine motifler işlemiştir.''Düşsel planda kadın son derece önemlidir; gerçek yaşamda ise tümüyle önemsiz. Şiiri bir baştan öbür başa kaplar; tarihte hiç görülmez. Kurmaca yazınında kralların ve fatihlerin yaşamlarına hükmeder; gerçek yaşamda ailesinin parmağına bir yüzük geçirdiği herhangi bir oğlanın kölesidir. Kurmaca yazında en esin dolu sözler, en derin düşünceler onun dudaklarından dökülür; günlük yaşamda hemen hemen hiç okuyup yazamaz ve kocasının malıdır.''

#5 Charlotte Perkins Gilman (1860-1935)

Birinci dalga feminist yazarlarından olan Charlotte, Sarı Duvar Kağıdı eserinde yine toplumsal baskılar ile eve hapis edilmeye çalışılan bir kadını derlemiştir. Kadın, günümüzde de toplum içerisinde pasifleştirilmeye çalışılarak, alt basamaklara iteleniyor fakat feminizim buna izin vermediği gibi eşitlik için de geri adım atmadan hareket ediyor.''Ve kadın erkeğin yanında onun ruh yoldaşı olarak durmalıdır, bedeninin kölesi olarak değil.’'

Report

Tepki ver!

Ülkelere Göre Ağırlık Ortalaması

Bayram Tatilinde Gidilecek Seyahat Noktaları